Ponad słowami

Ponad słowami to seria podręczników wydawnictwa Nowa Era, które przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zarówno realizujących program na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym – rozwiązanie takie możliwe jest dzięki dualistycznej budowie. Seria składa się z pięciu podręczników, a zawiera w sobie kompletne kompendium informacji na temat wszystkich epok literackich od starożytności do współczesności. Jest całkowicie zgodna z podstawą programową, co zaświadczają numery dopuszczenia wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Seria doskonała do matury 

Seria podręczników Ponad słowami 3 za swój cel główny stawia sobie rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, który jest z języka polskiego obowiązkowy dla wszystkich uczniów zarówno pisemny, jak i ustny. W podręcznikach tych znajduje się wiele przykładowych arkuszy, które mają sprawić, że uczniom rozwiązywanie zadań typu maturalnego wejdzie w krew. Seria kształtuje umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także budowania poprawnej logicznie oraz merytorycznie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Każda epoka i tekst literacki jest w podręczniku dogłębnie omówiony, co ułatwia przyswajania uczniowi zawiłej sztuki poprawnej interpretacji utworów, szczególnie lirycznych. Autorzy skupiają się również w dużej mierze na dzisiejszych odwołaniach do twórczości pisarzy epok dawnych, co ma powodować, że osoba przystępująca do egzaminu maturalnego będzie łatwiej rozumiała zależności między okresami literackimi i szybciej będzie dobierała do prac pisemnych odpowiednie konteksty. Seria zawiera także garść ćwiczeń, które przygotowują ucznia do ustnego egzaminu maturalnego. Podręczniki zawierają również wszystkie wymagane informacje na temat wiedzy o języku, które mogą pojawiać się na maturze. 

Dodatkowe pomoce

Dla osób, które uważają, że potrzebują dodatkowych pomocy, Nowa Era przygotowała specjalne maturalne karty pracy. Zawierają one wiele ćwiczeń dopasowanych do zagadnień i epok literackich omawianych na lekcjach języka polskiego. Dzięki nim, uczeń ma możliwość ćwiczenia swoich umiejętności zadań typu maturalnego, aby nie być niczym zaskoczony na najważniejszej majowej próbie. Garść tematów do rozprawek na oba poziomy pomaga udoskonalać swoje pisarskie umiejętności. Dla bardziej dociekliwych wydawnictwo przygotowało również vademecum, w którym znajdują się wszystkie zagadnienia znajdujące się w podstawie programowej podane w formie przejrzystego kompendium. Jest tam również omówienie wszystkich lektur z gwiazdką oraz tych, których omawianie nie jest obowiązkowe, ale jak najbardziej wskazane dla poszerzenia horyzontów myślowych.